046-245 66 00 info@enair.se

Tjänster

Företaget är i första hand inriktad mot professionella beställare.

Ventilation (Helhetslösningar)

Vi utför helhetslösningar inom ventilation. Allt från anpassning av befintliga lokaler till entreprenader inom skola, bostad och industri.

Projektering

​​Från villor och mindre ombyggnationer till större entreprenader. Vi hjälper till med projektering av ny anläggning eller renovering av befintlig.

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader. Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Våra medarbetare har rikstäckande behörighet att utföra OVK för alla typer av byggnader.

3 år – Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år – Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation.

6 år – Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation.

Injustering

Förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader är att ha ett injusterat ventilationssystem. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras. Vi hjälper Er med detta.

Styr

Datorisering och styr för ventilation, värme och kyla.

Brandtätning och fogning

Vi har licensierade medarbetare som utför alla former av brandtätning och fogning.

Isolering

Vi utför teknisk isolering för ventilation samt ljudtätningar.

Service och underhåll

Vi utför service för ventilationsanläggningar och förebyggande underhåll.