Om EnAir

EnAir Ventilation AB startade 2009 då MVM och Enair AB slog sig samman efter flera års samarbete.

Företaget drivs av Mikael Löfberg och Mikael Aulin som har mångårig erfarenhet av branschen.

Vi installerar, reparerar och servar ventilations- och andra luftanläggningar samt utför besiktningar och injusteringsarbete på ventilationsanläggningar.

Vi utför entreprenadarbeten i kommunala förskolor, skolor och andra offentliga byggnader på uppdrag av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar samt mindre och större byggföretag.

EnAir Ventilation AB arbetar även med service och underhållsarbeten av befintliga ventilationsanläggningar.

Våra arbeten utförs alltid ur ett kvalitets- och miljöperspektiv.