EnAir Ventilation AB startade 2009 då MVM och EnAir AB slog sig samman efter flera års samarbete.

EnAir Ventilation AB installerar, reparerar och servar ventilations- och andra luftanläggningar samt utför besiktningar och injusteringsarbete på ventilationsanläggningar.

Företaget drivs av Mikael Löfberg och Mikael Aulin. Vi har mångårig erfarenhet av branschen.

Mer om oss

EnAir Ventilation AB är i första hand inriktad mot professionella beställare.

Vi utför installationer, OVK-besiktningar, injustering av luftmängder, service och underhållsarbeten på alla typer av ventilationsanläggningar.

Jobben utförs på uppdrag av bland annat kommuner, fastighetsbolag samt mindre och större byggföretag i Sydvästra Skåne.

Samtliga arbeten utförs alltid ur ett kvalitets- och miljöperspektiv.

Mer om våra tjänster

Har ni en fråga eller funderingar? Tveka inte och ta kontakt med oss. Våra öppettider är mån-fre 7.30-16.00

Telefon: 046-245 66 00
Epost: info@enair.se

Ni hittar oss på Kvärlövsvägen 236, 245 92 Staffanstorp

Kontaktuppgifter